Category Archive for "article"

6 แนวโน้มการตลาดที่น่าจับตามอง ในปี 2018

6 แนวโน้มการตลาดที่น่าจับตามอง ในปี 2018 เมื่อเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2017 หลายบริษัทอาจกำลังวุ่นวายกับการทำงานให้จบทันสิ้นปี สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือนักวิเคราะห์เองอาจมีสิ่งที่ต้องทำมากไปกว่านั้น การสรุปสิ่งที่ทำมาทั้งหมดในปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ความผิดพลาดในอดีต และคาดเดาทิศทางหรือสิ่งที่ควรทำในอนาคตจำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างมาก

Read More
Customer Journey Map สำคัญอย่างไร

Customer Journey Map สำคัญอย่างไร

Customer Journey Map สำคัญอย่างไร จากที่เรารู้จักความหมายของคำว่า Customer Journey กันไปแล้ว เราจะต้องสร้างแผนที่ หรือที่เรียกว่า Customer Journey Map ขึ้นมาเพื่อจะได้ศึกษาเส้นทางของลูกค้าที่กำลังเดินทางได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาได้ตรงจุด

Read More

Customer Journey คืออะไร

Customer Journey คืออะไร Customer Journey คือ เส้นทางของผู้บริโภค ที่เข้ามาสัมผัส brand หรือองค์กรของคุณ นักการตลาดจะมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ช่วงขณะที่ผู้บริโภคเข้ามาสัมผัสนั้นได้รับประสบการณ์ที่ดี และเรามีการวัดผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อกำหนดเป็น KPI ในการให้บริการ ณ แต่ละจุดสัมผัสระหว่างผู้บริโภค กับองค์กรของเรา

Read More

การฝึกอบรม Call Center ทำอย่างไรบ้าง

การฝึกอบรม Call Center ทำอย่างไรบ้าง ปัจจุบันในโลกของธุรกิจมีการแข่งขันและเต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนกว่าในอดีต รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และการหาช่องทางการติดต่อกับลูกค้าโดยการเอาชนะใจด้วยคุณภาพของงานบริการ งานบริการรับสาย (Inbound Call) และโทรออก (Outbound Call) จาก Call Center Outsource

Read More

Customer service, Contact center กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล

Customer service, Contact center กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงของดิจิตอลนั้นทำให้เกิดข้อสงสัยมากมาย ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท ในส่วนของ Contact center และ Customer service ก็เช่นกัน มีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ Contact center เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

Read More
Omni channel

Omni Channel นิยามการตลาดในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

Omni Channel คืออะไร Omni Channel หมายถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างชาญฉลาดและไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นระบบ CRM ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

Read More
Data cleansing

การทำ Data Cleansing และ Database Marketing

การทำ Data Cleansing และ Database Marketing เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่าสองคำนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร แล้ว Data Cleansing คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร ทำเป็นระบบงานหรือ Application เลยดีไหม เดี๋ยวมีคำตอบค่ะ

Read More
Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing หรือ BPO คืออะไร

Business Process Outsourcing หรือ BPO คืออะไร Business Process Outsourcing หรือ BPO คือ การมอบหมายงานบางส่วนภายในองค์กรให้กับบุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน ในสมัยก่อนหลายคนอาจไม่รู้ว่าธุรกิจนี้มันคืออะไร แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ การทำ BPO ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถเห็นได้เป็นปกติในหลายองค์กร

Read More
CRM Call Center

ระบบ CRM ของ Call Center สำหรับงานขายประกัน

ระบบ CRM ของ Call Center สำหรับงานขายประกัน การขายประกันในระยะหลัง สามารถพัฒนาระบบ CRM ให้มีความสามารถในการป้อนข้อมูลและออกรายงาน เพื่อช่วยเพิ่ม Productivity ของงานขายประกันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการพัฒนาระบบงานควรตอบโจทย์เรื่องของขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ ให้ทุกฝ่ายได้ลดระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานระบบ ลดเวลาที่สูญเสียลงได้ สามารถบรรลุผลในการบริการตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น บรรลุ Service Level Agreement (SLA) ของการให้บริการผ่านระบบ Call Center หรือ Contact Center ได้แก่ การรับสายเข้าหรือ Inbound Calling ภายใน 20 วินาที ได้ร้อยละ 80 Story Board…

Read More
วิจัยตลาด สำรวจตลาด

วิจัยตลาด สำรวจตลาด นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

วิจัยตลาด สำรวจตลาด นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ? นักการตลาดที่จัดทำการวิจัยตลาด ส่วนหนึ่งต้องการทราบวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า วิธีการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ วิธีการบางประการต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้ ลองนำไปใช้กันดูอาจได้ผลดีสำหรับองค์กรของคุณ เพิ่มคุณภาพการบริการก่อนและหลังการขาย  วิจัยตลาด จะทำให้เรารู้ถึงผลตอบรับของคุณภาพและบริการของเรา และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยจัดอบรมความรู้ด้านคุณภาพของงานบริการ ให้กับบุคลากรในลักษณะ Train the trainer โดยมุ่งเน้นบุคลากรแต่ละ Sales Team เพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นในงานบริการ นอกจากนั้น หากมีการอบรมควรนำคู่มือ แผ่นพับ โบร์ชัวร์ และเอกสารส่งเสริมการขายทั้งหมดมาใช้ประกอบ และการอบรมควรมีแผนงานที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ Knowledge Management (KM) ให้เป็น Knowledge Base ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งขั้นตอนการบริการด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า ตลอดจนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กร ซึ่งภายใน…

Read More