Category Archive for "news"

Customer Journey Map สำคัญอย่างไร

Customer Journey Map สำคัญอย่างไร

Customer Journey Map สำคัญอย่างไร จากที่เรารู้จักความหมายของคำว่า Customer Journey กันไปแล้ว เราจะต้องสร้างแผนที่ หรือที่เรียกว่า Customer Journey Map ขึ้นมาเพื่อจะได้ศึกษาเส้นทางของลูกค้าที่กำลังเดินทางได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาได้ตรงจุด

Read More

Customer Journey คืออะไร

Customer Journey คืออะไร Customer Journey คือ เส้นทางของผู้บริโภค ที่เข้ามาสัมผัส brand หรือองค์กรของคุณ นักการตลาดจะมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ช่วงขณะที่ผู้บริโภคเข้ามาสัมผัสนั้นได้รับประสบการณ์ที่ดี และเรามีการวัดผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อกำหนดเป็น KPI ในการให้บริการ ณ แต่ละจุดสัมผัสระหว่างผู้บริโภค กับองค์กรของเรา

Read More

การฝึกอบรม Call Center ทำอย่างไรบ้าง

การฝึกอบรม Call Center ทำอย่างไรบ้าง ปัจจุบันในโลกของธุรกิจมีการแข่งขันและเต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนกว่าในอดีต รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และการหาช่องทางการติดต่อกับลูกค้าโดยการเอาชนะใจด้วยคุณภาพของงานบริการ งานบริการรับสาย (Inbound Call) และโทรออก (Outbound Call) จาก Call Center Outsource

Read More
CRM & Market research

วิจัยตลาด ร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 บริษัท แอ๊ฟฟินิตี้โซลูชั่นฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม  ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การนำผลวิจัยมาวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการบริการ

Read More
Thailand Pension Reform

Thailand Pension Reform 20th Sep. 2017

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา  Affinity Solution ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมงาน “การปฏิรูประบบบำนาญของประเทศไทย” (THAILAND PENSION REFORM) ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Read More
Omni channel

Omni Channel นิยามการตลาดในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

Omni Channel คืออะไร Omni Channel หมายถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างชาญฉลาดและไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นระบบ CRM ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

Read More
Data cleansing

การทำ Data Cleansing และ Database Marketing

การทำ Data Cleansing และ Database Marketing เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่าสองคำนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร แล้ว Data Cleansing คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร ทำเป็นระบบงานหรือ Application เลยดีไหม เดี๋ยวมีคำตอบค่ะ

Read More
Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing หรือ BPO คืออะไร

Business Process Outsourcing หรือ BPO คืออะไร Business Process Outsourcing หรือ BPO คือ การมอบหมายงานบางส่วนภายในองค์กรให้กับบุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน ในสมัยก่อนหลายคนอาจไม่รู้ว่าธุรกิจนี้มันคืออะไร แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ การทำ BPO ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถเห็นได้เป็นปกติในหลายองค์กร

Read More

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า ตามกฏกติกาของรัฐวิสาหกิจที่ต้องถูกประเมินโดย SEPA เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ดีเยี่ยม เสียงของลูกค้าเป็นหัวข้อหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญ โดยหลายรัฐวิสาหกิจได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อการตรวจประเมินที่ได้มาตรฐาน การจัดจ้างดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 งาน ดังนี้

Read More
insuredd

InsureDD our new department

Affinity Solution launch a new sub Affiliated Companies ” InsureDeeDee by AF broker” to serve the transformation of insurance in Thailand. Insuredeedee has a mission to offer the best price to customer, and to bring the best value insurance policies...
Read More